Verktøykasse

Beskrivelse
Verktøykassa gjør det enkelt å planlegge og gjennomføre effektive arbeidsmøter og aktiviteter.

Send en lenke til relevante verktøy før et møte. Be deltakerne forberede seg.
Bruk deretter tilnærmingen som er foreslått i verktøyet for å nå målet med møtet..
  • Video tid: Fra 40 sekunder til 9 minutter.
  • Eksamen: Ikke aktuelt.
Created with