e-læring

Green Belt Basic Lean

E-læringskurset beskriver linjeorganisasjonens felles strukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring.Kurset er basert på Aksenas erfaring med Lean, BPM og Smidige-metoder (scrum, kanban) siden 2002. Innholdet er en tilpasning av de opprinnelige teoriene kombinert med beste praksis. 
12 måneders tilgang
E-læring

Kort demo fra e-læringskurset

Se noen utdrag fra kurset i demo-videoen under
Write your awesome label here.

Hva er inkludert?

 • 12 Kapitler
 • 16 Videoer
 • 8 Kunnskapstester
 • 10 PDF
 • 1 E-bok
 • 1 Eksamen
 • 1 Diplom/Sertifisering

Kursets innhold

 • Introduksjon til Lean som sentral mekanisme i et strategisk forbedringssystem.
 • Lean i et historisk perspektiv.
 • Overordnet gjennomgang av linjeorganisasjonens strukturer for kontroll og kontinuerlig forbedring.
 • Lederens ansvar for å kartlegge interessentene, kravene og prosessene.
 • Møte- og tavlestrukturer for operativ kontroll og replanlegging.
 • Scrum og Kanban-aktivitetsstyring.
 • Arbeidsplassorganisering ved hjelp av 5S.
 • Prosesser for kontinuerlige forbedringer i linjeorganisasjonen.
 • Verdistrømskartlegging (VSM).
 • A3 og 8D-problemløsing.
 • Forebyggende vedlikehold.
 • Kartlegging av kompetansebehov.
 • Lederens standard arbeid.

Praktisk informasjon

Varighet
Ca 3-4 timer effektiv tid (ekskl. eksamen).
Støttede medier
PC/Mac, nettbrett og smarttelefoner.
Eksamen
Om du ønsker Yellow Belt Lean sertifikat*, må du gjennomføre og bestå en multiple choice test.  Kravet for å bestå er minst 75% korrekt besvarelse. Testen kan tas flere ganger.

*) Etter bestått eksamen utstedes det et Yellow Belt sertifikat. Grunnen til dette er at et Green Belt Basic kurs ikke fullt ut tilfredsstiller de krav et Green Belt sertifikat omfatter (som bl.a. grundigere gjennomgang av enkelte temaer samt gjennomføring av et forbedringsprosjekt i egen virksomhet). 

Tilgang
Kursavgiften betales med kredittkort/debetkort og gir tilgang til kurset i 12 måneder fra kjøpsdato. Abonnementet opphører deretter automatisk. Ved periodens utløp vil du få tilbud om videreføring av abonnementet. Ta kontakt med oss på post@aksena.no om du ønsker å betale med faktura.

Ønsker dere en bedriftsavtale?

Har din virksomhet behov for 10 eller flere lisenser? Da er en bedriftsavtale fordelaktig. Ta kontakt så gir vi deg et tilbud. Du når oss på post@aksena.no  eller telefon +47 900 32 717
Møt

Instruktørene

Sven Danielsen

Kursinstruktør
Om Sven
Sven Danielsen er daglig leder i Aksena og har siden tidlig på 2000-tallet vært strategisk rådgiver og kursholder innen  Lean, Six Sigma og relaterte metoder som BPM, BSC og Agile.
Om Henning
Henning Bakken er senior rådgiver og partner i Aksena og har i snart 20 år jobbet i større virksomheter med implementering av Lean, Six Sigma, BPM og kontinuerlig forbedring. Som en del av arbeidet har han også jobbet som kursinstruktør.

Henning Bakken

Kursinstruktør
Created with