e-læring

Green Belt Basic Six Sigma

E-læringskurset beskriver roller, metoder og verktøy for vellykket gjennomføring av Six Sigma-forbedringsprosjekter. Kurset er basert på Aksenas omfattende erfaring med Six Sigma siden 2002. Innholdet er en tilpasning av de opprinnelige teoriene kombinert med beste praksis.  Tilpasningene gjør at Six Sigma-tilnærmingen DMAIC kan benyttes som standard for alle typer forbedringsprosjekter i alle bransjer for alle prosesser.
12 måneders tilgang
e-læring

Kort demo fra e-læringskurset

Se noen utdrag fra kurset i demo-videoen under
Write your awesome label here.

Hva er inkludert?

 • 9 Kapitler
 • 20 Videoer
 • 5 Kunnskapstester
 • 5 PDF
 • 1 E-bok
 • 1 Eksamen
 • 1 Diplom/Sertifisering

Kursets innhold

 • Introduksjon til Six Sigma som sentral mekanisme i et strategisk forbedringssystem.
 • Overordnet beskrivelse av Six Sigma-metoden DMAIC.
 • Introduksjon til dokumentene roadmap, storyboard og project charter.
 • Føringer for gode problembeskrivelser.
 • Overordnet prosesskartlegging vha. SIPOC.
 • Kartlegging av kundebehov og krav vha Voice of the Customer-metoden og CTQ-treet.
 • Brainwriting.
 • Fiskebeinsdiagrammet som visuell støtte i arbeidet med å kartlegge rotårsaker.
 • Introduksjon til prosesskartlegging for å styrke antakelser om årsakssammenhenger.
 • Bruk av verktøyet "5xhvorfor" i arbeidet med å kartlegge rotårsakerIntroduksjon til dataanalyse for å styrke antakelser om årsakssammenhenger.
 • Verktøyene histogram, paratodiagram og kontrolldiagrammer introduseres.
 • Verktøy for å vurdere risiko ved løsninger.
 • Prioriteringsverktøy for valg av løsninger.
 • Viktige verktøy og aktiviteter for å dokumentere forbedret ytelse og sikre varighet for løsningene.

Praktisk informasjon

Varighet
Ca 3 timer effektiv tid (ekskl. eksamen).
Støttede medier
PC/Mac, nettbrett og smarttelefoner.
Eksamen
Om du ønsker Green Belt Basic Six Sigma sertifikat*, må du gjennomføre og bestå en multiple choice test.  Kravet for å bestå er minst 75% korrekt besvarelse. Testen kan tas flere ganger.

*) Etter bestått eksamen utstedes det et Green Belt Basic sertifikat. Grunnen til dette er at et Green Belt Basic kurs ikke fullt ut tilfredsstiller de krav et Green Belt sertifikat omfatter (som bl.a. grundigere gjennomgang av enkelte temaer samt gjennomføring av et forbedringsprosjekt i egen virksomhet).  

Tilgang
Kursavgiften betales med kredittkort/debetkort og gir tilgang til kurset i 12 måneder fra kjøpsdato. Abonnementet opphører deretter automatisk. Ved periodens utløp vil du få tilbud om videreføring av abonnementet. Ta kontakt med oss på post@aksena.no om du ønsker å betale med faktura.

Ønsker dere en bedriftsavtale?

Har din virksomhet behov for 10 eller flere lisenser? Da er en bedriftsavtale fordelaktig. Ta kontakt så gir vi deg et tilbud. Du når oss på post@aksena.no  eller telefon +47 900 32 717
Møt

Instruktørene

Sven Danielsen

Kursinstruktør
Om Sven
Sven Danielsen er daglig leder i Aksena og har siden tidlig på 2000-tallet vært strategisk rådgiver og kursholder innen  Lean, Six Sigma og relaterte metoder som BPM, BSC og Agile.
Om Henning
Henning Bakken er senior rådgiver og partner i Aksena og har i snart 20 år jobbet i større virksomheter med implementering av Lean, Six Sigma, BPM og kontinuerlig forbedring. Som en del av arbeidet har han også jobbet som kursinstruktør.

Henning Bakken

Kursinstruktør
Created with