KLASSEROM + ONLINE

Green Belt Six Sigma - Kursdokumentasjon

Kompendiet beskriver metoder, verktøy og roller i Six Sigma-forbedringsprosjekter. 
12 måneders tilgang
KLASSEROM + ONLINE

Viktig innhold

8 Kapitler
  • Problembeskrivelsen
  • Kommunikasjonsplan
  • Overordnet prosesskartlegging vha SIPOC
  • Kartlegging av kundekrav vha. kravtreet
  • Rotårsaksanalyse vha. fiskebeinsdiagram og 5xhvorfor
  • Ulike flytdiagrammer
  • Dataanalyse (Histogram, Paretodiagram, Control Chart)
  • Ulike prioriteringsverktøy
  • Risikoanalyse vha. FMEA og ROS-matrise
  • DMAIC charter, roadmap og storyboard
Created with